İletişim

Adli Belge İncelemeciler Derneği Genel Sekreteri Nevzat ALKAN:

e-mail: alkannn@gmail.com Tel. No: +90 0532 276 7425

Adres: Süleymaniye Mahallesi Hacı Bektaşi Veli Caddesi No:83 Daire:6 Esenyurt/İstanbul